Openingstijden: 09:30 – 17:00  Telefoon: 030 763 4592  Email: info@lashismore.nl

Privacy Policy

Privacy Policy

Lash is More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lash is More houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De gegevens die u invoert bij het maken van een afspraak worden door ons bewaard voor het uitvoeren van de dienst en de financiële administratie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Lash is More verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lashismore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Lash is More verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het beantwoorden van vragen, het registreren van (online) geboekte afspraken en voor onze financiele adminsistratie.

Daarnaast analyseert Lash is More uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens die Lash is More hiermee verzamelt worden niet aan uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) gekoppeld en zoveel mogelijk geanonimiseerd.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Lash is More zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze dienst, totdat u aan uw betalingsverplicht heeft voldaan en/of tot één jaar na het laatste elektronische contact, tenzij Lash is More op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lash is More verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Indien u niet aan uw betalingsplicht voldoet kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sturen van betalingsherinneren en/of aanmaningen. In uiterste gevallen kunnen uw gegevens met een door ons ingehuurd incassobureau worden gedeeld.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

WEBSITES VAN DERDEN

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Lash is More selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Lash is More gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we u graag naar onze cookie verklaring: https://www.lashismore.nl/cookieverklaring

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Lash is More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lashismore.nl.

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen naar info@lashismore.nl. Lash is more zal zo snel mogelijk, docht binnen vier weken op uw verzoek reageren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Lash is More
Musicallaan 161
3543 EC, Utrecht

T: 030 – 763 459 2
E: info@lashismore.nl
W: https://www.lashismore.nl

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 11 februari 2018.

Top

Lash is More is een gediplomeerd schoonheidssalon, gespecialiseerd in wimperextensions & meer.

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
Error: Invalid Feed ID.

Volg Ons